Remont chodników oraz parkingu wokół zabytkowego kościoła parafialnego w Nowym ŻmigrodzieKońcem ubiegłego roku proboszcz Parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowanie projektu dotyczącego remontu obejścia wokół kościoła i plebanii w Nowym Żmigrodzie.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wpłynął do biura LGD jeszcze w 2010 r. Całkowity koszt remontu to blisko 400 tys. zł. Za pośrednictwem LGD uzyskano na realizację inwestycji kształtującej obszar o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, służącej zwiększeniu dostępności lokalnej infrastruktury, dofinasowanie w wysokości 240 724,00 zł. Pozostała kwota pochodzić ma z ofiarności mieszkańców. 

Zadanie ma zostać wykonane do końca czerwca br.Partner serwisu: Agencja KS