Otwarcie domu ludowego w Skalniku31 sierpnia br. w Skalniku miało miejsce uroczyste otwarcie domu ludowego oraz placu zabaw przy miejscowej Niepublicznej Szkole Podstawowej. W trakcie uroczystości sołtys wsi podziękowała wójtom gminy – Krzysztofowi Augustynowi oraz Radosławowi Kujawskiemu za wielką operatywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na remonty kolejnych domów ludowych, zarządowi Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich za wszystkie wykonywane społecznie prace, a także pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w przygotowaniu dokumentów.

Uroczystości rozpoczęły się koncertem organowym w Kościele w Skalniku – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór w wykonaniu młodych utalentowanych miejscowych muzyków: Wojciecha Buczyńskiego i Szymona Buczyńskiego, po czym zebrani goście udali się na plac zabaw, gdzie Proboszcz Parafii – ks. dr Zbigniew Pałka dokonał jego poświęcenia. Sołtys wsi – pani Maria Adamska przekazała najmłodszym mieszkańcom plac, życząc przyjemnej i bezpiecznej zabawy. W podziękowaniu za stworzone miejsce zabaw dzieci złożyły na ręce przedstawicielki zarządu Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród oraz na ręce Wójta Gminy bukiety kwiatów.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie nowo wyremontowanego domu ludowego. Po przecięciu wstęgi przez Jana Stopę i Jana Piątka – reprezentantów starszego pokolenia mieszkańców wsi, Franciszka Miśkowicza – Wicestarostę Powiatu Jasielskiego, Krzysztofa Augustyna – Wójta Gminy, Radosława Kujawskiego – Zastępcę Wójta, ks. dra Zbigniewa Pałkę – Proboszcza, Tadeusza Źrebca – Przewodniczącego Rady Gminy, Józefa Nadymusa – członka Rady Sołeckiej, Marię Adamską – sołtysa wsi oraz Wiktora Buczyńskiego i Aleksandrę Piątek – reprezentantów najmłodszego pokolenia mieszkańców wsi, goście udali się na salę, gdzie gospodarz miejscowości – pani Maria Adamska przywitała obecnych: reprezentantów samorządu gminy i powiatu, reprezentantów biura poselskiego Bogdana Rzońcy i biura senatorskiego Alicji Zając, proboszcza parafii, radnych i sołtysów wsi, zarząd Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród, pracowników Urzędu Gminy i Subregionu, sponsorów i osoby które udzielały się dla miejscowości oraz przybyłych mieszkańców wsi. Następnie przedstawiła historię domu ludowego, prace i zakupy wykonane na rzecz sołectwa, podziękowała przedstawicielom gminy i radnym zawspieranie wszystkich prac na terenie gminy oraz mieszkańcom wsi, Radzie Sołeckiej, strażakom, członkiniom Koła Gospodyń, zarządowi Wspólnoty Leśnej za pomoc i wszystkie prace w sołectwie i parafii, a także ks. proboszczowi za wszelkie dobro, jakie wnosi w prace na rzecz parafii i sołectwa.

Budynek domu ludowego budowany był w latach 80-tych. Oddany do użytku został w 1985 r. W tym samym roku wieś otrzymała nagrodę „Złota Wiecha” za budynki gospodarcze. Za tę nagrodę wyposażono salę w stoły i ławki. Mieszkańcy budowali w czynie społecznym, natomiast materiał zapewniły władze. Miejscowa Wspólnota Leśna przyznała drewno na wszystkie prace przy budynku. W roku 2010 poczyniono starania o przebudowę i remont kapitalny, a w roku 2011 rozpoczęły się prace. W br. Gmina Nowy Żmigród podpisała umowę o dofinansowanie i wykonano ostatni etap remontu – elewację budynku, płytkę odbojową i instalację odgromową. Na jego realizację pozyskano środki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, działającej na terenie gmin Nowy Żmigród i Krempna, w ramach działania 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W budynku znajduje się Remiza OSP, gdzie znajdują się 2 samochody strażackie. W roku 2011 władze gminy zakupiły nowy wóz bojowy o wartości ponad 900 tys. zł. Miejscowa jednostka OSP jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jest to najlepsza jednostka OSP na terenie naszej gminy.

Sołtys wsi wspomniała także, iż oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych na szczególną uwagę zasługuje miejscowy kościół – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór. W roku 2007 mieszkańcy przeżywali uroczystość koronacji obrazu. W ubiegłym roku obchodzili 100-lecie konsekracji Kościoła i 5-lecie Koronacji. W zeszłym roku mieszkańcy uczestniczyli także w jedno­dniowej wycieczce na Węgry do miasta Putnok. W tamtejszym kościele znajduje się kopia skalnickiego obrazu, który w czasie koronacji bp Kazimierz Górny wręczył delegacji z Węgier uczestniczącej w tej uroczystości. Delegacja z Węgier obraz ten przekazała do Kościoła. Został uroczyście poświęcony przez naszego bpa Edwarda Białogłowskiego oraz biskupa z Egeru. 

W roku 2001 mieszkańcy założyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skalnik, gdzie Pani Maria Adamska była przez 7 lat prezesem. Stowarzyszenie prowadzi od 2001 r. niepubliczną szkołę z klasami 0–III, a dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców małe dzieci nadal mogą się uczyć w szkole w swojej miejscowości. Nauczyciele zatrudnieni są tu na umowę zgodnie z Kodeksem Pracy, a ksiądz uczy religii nieodpłatnie. Dzięki pozyskaniu przez Gminę środków w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011–2016 i zaangażowaniu funduszu sołeckiego wymieniona zostanie w br. zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa budynku szkoły.

Aktywnie działające w sołectwie Koło Gospodyń Wiejskich co roku bierze udział w różnych konkursach oraz uroczystościach na terenie gminy. W 2011 r. zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród, które skupia przedstawicielki KWG z 18 sołectw. Stowarzyszenie, którego prezesem została Pani Maria Adamska jest inicjatorem powstałych na terenie gminy placów zabaw. W roku 2012 zostały oddane do użytku trzy duże place przy szkołach w Łężynach, Kątach oraz Nienaszowie na kwotę około 105 tys. zł. W tym roku wykonano kolejne trzy małe place zabaw w Gorzycach, Sadkach oraz w Skalniku – ogółem 35 tys. zł.Środki finansowe na realizację tych inwestycji pozyskano w ramach tzw. „małych projektów” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”. Wyposażenie każdego z trzech utworzonych w br. mini placów stanowią urządzenia do zabawy i rekreacji, posiadające certyfikaty  bezpieczeństwa: huśtawka wagowa, karuzela, huśtawka wahadłowa, bujak na sprężynie, zestaw ogrodowy, kosz i tabliczka informacyjna.

W trakcie uroczystości głos zabrali Wicestarosta Powiatu Franciszek Miśkowicz, Wójt Gminy Krzysztof Augustyn, przedstawiciel biura poselskiego Bogdana Rzońcy i biura senatorskiego Alicji Zając oraz mieszkaniec Jan Stopa, którzy złożyli gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania dla wszystkich mieszkańców Skalnika, podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania budynku i życzyli, by dom ludowy oraz plac zabaw dobrze służyły wszystkim mieszkańcom sołectwa Skalnik oraz gminy Nowy Żmigród. Wicestarosta Powiatu w imieniu Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Dariusza Sobieraja wręczył także jako symbol uznania dla sołtys wsi bukiet kwiatów.

Po części oficjalnej zaśpiewała dla wszystkich przybyłych na tę uroczystość gimnazjalistka Marta Nadymus, a zespół The Force skupiający muzyków z okolicznych miejscowości bawił gości do późnych godzin nocnych.Partner serwisu: Agencja KS