Pliki do pobrania


Wnioski i instrukcje
Deklaracja członkowska - osoba fizyczna
Ankieta monitorująca projekt LGD SUBREGION MAGURSKI
ulotka dot. działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Materiały szkoleniowe Agroturystyka dodatkowym źródłem dochodów... 20-21.09.2011
Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z 20 lipca 2011 r.
Logotypy stosowane przy wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Deklaracja członkowska - sektor gospodarczy
ZASADY WYMIANY INFORMACJI pomiędzy Lokalną Grupą Działania, Samorządem Województwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizacją naborów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Biuletyn Informacyjny Subregionu Magurskiego 1/2012(8)
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ" - wersja PROW_413_311/13/01
Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełnienia - obowiązuje dla naborów wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 r. - wersja 7z
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" PROW_413_312/13/01
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" - wersja 6z
Lista projektów wybranych do udzielenia pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 w zakresie "małych projektów" w ramach naboru w terminie 13.09.2013 - 04.10.2013
Dokumentacja - nabór wniosków na "małe projekty"
Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakr. małych projektów w wer. 8z, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014