Zakończono przebudowę nawierzchni otoczenia zabytkowego kościoła w Nowym ŻmigrodzieZakończono przebudowę nawierzchni otoczenia zabytkowego kościoła w Nowym Żmigrodzie (Sanktuarium Błogosławionego Księdza Władysława Findysza). W ramach prac rozebrano nawierzchnię z elementów betonowych sześciokątnych (trylinki), utwardzono podłoże i wykonano nawierzchnię z kostek i płyt granitowych przy kościele oraz nawierzchnię z kostki brukowej przy plebanii.

Całkowity koszt remontu to blisko 400 tys. zł. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” i z pomocą pracowników Urzędu Gminy, Parafia uzyskała na realizację inwestycji kształtującej obszar o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców, służącej zwiększeniu dostępności lokalnej infrastruktury, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 240 724,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007–2013.

Kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła jest obecnie najcenniejszym zabytkiem Nowego Żmigrodu. To budowla najprawdopodobniej XVI-wieczna, kilkakrotnie przebudowywana. W 2011 r. dekretem biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego kościół został podniesiony do godności Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza. W świątyni coraz mocniej rozwija się kult błogosławionego, a kaplicę jemu poświęconą odwiedzają nie tylko pielgrzymi indywidualni, ale także pielgrzymki zorganizowane z całej Polski.Partner serwisu: Agencja KS