Agroturystyka dodatkowym źródłem dochodów na obszarach wiejskichW dniach 20–21 września br. 18-osobowa grupa właścicieli gospodarstw agroturystycznych i osób zainteresowanych podjęciem działalności agroturystycznej brała udział w szkoleniu „Agroturystyka dodatkowym źródłem dochodów na obszarach wiejskich” zorganizowanym przez LGD w ramach działania „Funkcjonowanie LGD...”.  

W pierwszym dniu Pani Janina Kamińska – przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale omówiła zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej, możliwość finansowania agroturystyki i turystyki z funduszy europejskich, promocję turystyki i agroturystyki oraz dziedzictwo kulturowe jako bazę wyjściową do budowania produktu turystycznego.

Drugiego dnia uczestnicy szkolenia udali się z wizytą studyjną do Gospodarstwa Agroturystycznego JULIA w Wysowej Zdroju, Państwa Juli i Mikołaja Prokopowiczów. Gospodarstwo to było wielokrotnie nagradzane m.in. w konkursach: „Wypoczynek z naturą na Ziemi Gorlickiej”, „Nalewki z ziół leśnych i owoców”, „Pierożki wołoskie”. Po zwiedzeniu przez gości obejścia gospodarstwa, Pani Julia ugościła grupę nagrodzonymi pierożkami, ciastem oraz kawą i herbatą, a następnie opowiedziała o powstaniu gospodarstwa i przyjętych praktykach w postępowaniu z gośćmi, a także o produktach turystycznych, jakimi są m.in. „Małopolska Miodowa Kraina”, „Małopolska wieś dla dzieci”, czy „Małopolska wieś pachnąca ziołami”, na którym leży także gospodarstwo JULIA. Szlak ten skupia 20 gospodarstw z Małopolski wyspecjalizowanych z zakresie uprawy i szerokiego zastosowania ziół. Więcej o tym produkcie można przeczytać pod adresem www.sot.org.pl/index.php?p=1_9_Ma-opolska-wie-pachn-ca-zio-ami

Zobacz materiały szkoleniowe i wzór skierowania na wczasy.

Zobacz także stronę Gospodarstwa Agroturystycznego JULIA: www.julia-wysowazdroj.plPartner serwisu: Agencja KS