Zaproszenie na Konferencję podsumowującą wdrażanie Osi 4 LeaderZarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”
serdecznie zaprasza na Konferencję podsumowującą wdrażanie Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
na terenie Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój"

która odbędzie się 27 czerwca 2015 r.
w Schronisku HAJSTRA w Hucie Polańskiej o godz. 18.00

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 22 czerwca br.

Program konferencji:
–   Wdrażanie Osi 4 Leader PROW 2007–2013 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”
–   Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) – prezentacja okresu programowania PROW 2014–2020
–   Zasady członkostwa w LGD w nowym okresie programowania
–   Uroczysta kolacja

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiPartner serwisu: Agencja KS