Trwają warsztaty pisania ikonLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” zorganizowała na prośbę mieszkańców gminy Nowy Żmigród warsztaty pisania ikon – obrazów sakralnych przedstawiających postacie świętych, szczególnie popularnych na ziemiach wschodnich i południowo-wschodnich Polski od XV-XVI wieku.

Bezpłatne 12-godzinne zajęcia, na których uczestnicy wykonają po 2 ikony odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury od 26 listopada i obejmują zagadnienia takie jak: próba podejścia do problemu koloru i kształtu ikony (wzory Maryi i Świętej Rodziny), tło, aureola, biele, szaty, malowanie twarzy i dłoni. Uczestnicy wykonają najpierw próbną pracę na kartoniku, a następnie na specjalnych deskach – modliczkach dostarczonych przez Pracownię Ikon Vermilion.

Celami zadania są: rozwijanie zainteresowań i umiejętności artystycznych mieszkańców, aktywizacja życia kulturalnego i artystycznego w gminie Nowy Żmigród oraz ułatwienie dostępu do alternatywnych i rozwijających form spędzania czasu wolnego.

Zadanie dofinansowano ze środków Gminy Nowy Żmigród.Partner serwisu: Agencja KS