Kursy i warsztaty dla mieszkańców cd.W II półroczu br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój” w ramach osi 4 Leader Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, podobnie jak w ubiegłym półroczu, realizuje oddolne inicjatywy mieszkańców terenu LGD, związane z zagospodarowaniem wolnego czasu, integracją i pogłębianiem ich umiejętności.

Z inicjatywy KGW w Łysej Górze zorganizowano tamże w Domu Ludowym w lipcu 15-godzinny kurs gotowania. Skorzystano także z ofert miejscowych twórców i instruktorów i zorganizowano warsztaty wyrobu biżuterii – kolczyków (Toki, Brzezowa, Krempna) oraz warsztaty bębniarskie w Nowym Żmigrodzie.

Przedstawicielki KGW z Sadek uczestniczą od 21 września w warsztatach bibułkarskich, a Panie z KGW w Nienaszowie od 12 października w warsztatach decoupage’u.Partner serwisu: Agencja KS