Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw w Świątkowej Wielkiej i Polanach - Gmina KrempnaGmina Krempna zakończyła realizację zadania pn. „Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw w Świątkowej Wielkiej i Polanach – Gmina Krempna” w ramach osi 4 Leader PROW 2007–2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 40 749,11 zł brutto, natomiast kwota przyznanego dofinansowania 25.000,00 zł. Inwestycję wykonało Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z  siedzibą w Nowym Żmigrodzie.

Plac zabaw Świątkowa Wielka

Plac zabaw Polany

Zdjęcia: M.L. oraz J.S.Partner serwisu: Agencja KS