Lista projektów wybranych do udzielenia pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013 w zakresie "małych projektów" w ramach naboru w terminie 13.09.2013-04.10.2013LGD publikuje listę wybranych do udzielenia pomocy finansowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w terminie 13.09.2013–04.10.2013, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
Partner serwisu: Agencja KS