Otwarcie domu ludowego w Gorzycach15 lutego 1959 roku na Zebraniu Wiejskim wybrano Komitet Budowy Domu Ludowego w Gorzycach. Wybudowany Dom Ludowy w tamtym czasie był najnowocześniejszym i pierwszym murowanym w Gminie (Gromadzie) Nowy Żmigród. W tamtym czasie spełniał on warunki do organizacji zabaw tanecznych i różnych imprez. W budynku tym był punkt odbioru mleka, bardzo długo istniała tu klubo-kawiarnia "Ruchu Książki i Prasy". W kawiarni tej można było oglądać telewizję na jednym z pierwszych telewizorów we wsi. W klubie można było zagrać w bilard, szachy, warcaby, grę planszową lub posłuchać muzyki z adapteru "Bambino". Od czasu do czasu odbywały się tu wesela i mniej lub bardziej dochodowe zabawy taneczne.  

Jedynymi inwestycjami jakie wykonano do 2005 roku to były: zmiana pokrycia dachowego z dachówki na eternit i  wykonanie elewacji budynku. Dziasiaj budynek Domu Ludowego nie spełniał norm XXI wieku. Wygląd budynku – wybite szyby w oknach i drzwiach, dewastacja budynku, przeciekający dach, skłoniły mieszkańców Gorzyc do podjęcia na Zebraniu Wiejskim uchwały o remoncie budynku. Dzięki przychylności Wójta i Rady Gminy remont budynku znalazł się na liście Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. 

W 2006 r. wykonano projekt remontu, w 2007 r. rozebrano powały, wykonano strop, wymieniono okna w sklepie, w 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontu pokrycia dachowego (przetarg wygrała i pracę wykonała firma "BUDO-MICH" z Załęża), w 2009 r. firma ELBUD II z Gorlic, która wygrała przetarg zrobiła: ściany łazienek, kuchni, wylewkę, tynki, podwieszany sufit, wodę, kanalizację (wcześniej zrobiono projekt wodno-kanalizacyjny) i inne prace.

Na 2010 rok zaplanowano najwięcej prac, ponieważ otworzyła się możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej z osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W budżecie gminy na 2010 rok uchwalono na remont budynku: pozyskanie środków z UE – 180.000 zł, środki własne gminy – 150.000 zł, fundusz sołecki – 17.607 zł.

W czasie remontu powstał problem tzw. zapleczem (magazynkiem). Ponieważ nie było można powiększyć budynku, postanowiono odwodnić i pogłębić piwnice pod sklepem. Prace w 2010 r. po wygraniu przetargu wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne INSBUD z Jasła. Prace wykonane zostały w trzech etapach: pierwszy etap to remont domu ludowego, gdzie wykorzystano środki z UE i środki własne gminy, drugi etap to odwodnienie i pogłębienie piwnic ze środków funduszu sołeckiego, trzeci etap to wykonanie elewacji, wymiana drzwi, wyłożenie schodów przy sklepie i inne prace sfinansowane ze środków własnych gminy. Koszt wszystkich wykonanych w br. to ok. 320 tys. zł. Nie wliczono tu pracy koparki, przywozu klińca i innych wydatków, które podliczone zostaną na koniec roku. Do dzisiaj koszt remontu wyniósł: 614.207,79 zł. Do zrobienia zostało: odwodnienie z tyłu budynku, parking i piwnice, na co zostały przeznaczone środki funduszu sołeckiego na 2011 rok oraz dokończenie zakupów wyposażenia. We wrześniu odbyło się zebranie Wspólnoty Gruntowej Mieszkańców Wsi Gorzyce. Wspólnota przyznała środki na wyposażenie Domu Ludowego. Dotychczas za te środki wybudowano chłodnię, kupiono: naczynia, sztućce, garnki, lodówkę, patelnię elektryczną, taboret gazowy czyli tzw. reszo, meble i inne drobne ale ważne wyposażenie kuchni.

3 października 2010 roku odbyło się otwarcie tegoż Domu Ludowego.            

Informację przedstawił radny Gorzyc Tadeusz CzajkowskiPartner serwisu: Agencja KS