Powstały nowe place zabaw na terenie LGD3 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach. Po mszy św. inaugurującej rok szkolny, uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście udali się na teren szkoły. Po wystąpieniu dyrektora szkoły Cecylii Piwowar nastąpiło przecięcie wstęgi oraz poświęcenie placu zabaw przez. ks. Proboszcza Stanisława Grzyba. Wstęgę przecinali: Zastępca Wójta Gminy Radosław Kujawski, Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród Maria Adamska, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Źrebiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej Cecylia Piwowar oraz przedstawiciel uczniów Patryk Kuchta.

Wykonawcą placu zabaw było Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, a dofinansowanie pozyskało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Nowy Żmigród w ramach tzw. "małych projektów" PROW 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”.

Zamontowano zabawki firmy PPU FIGLER, która od 1992 roku projektuje, wykonuje oraz zapewnia fachowy montaż urządzeń do zabawy i rekreacji, posiadających certyfikaty  bezpieczeństwa. Plac zabaw ucieszył całą społeczność lokalną, a szczególnie najmłodszych mieszkańców.

Podobne place zabaw, o dofinansowanie których także w ramach „małych projektów” ubiegały się SGWGNŻ oraz Gmina Krempna, zamontowano przy Zespole Szkół w Nienaszowie, Łężynach i Krempnej.Partner serwisu: Agencja KS