Zamontowano altany wypoczynkowo-informacyjne na terenie LGDLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „LIWOCZ" i Czarnorzecko-Strzyżowską LGD rozpoczęła realizację II etapu projektu pn. „Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem" o akronimie ATLAS w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007–2013. Wdrażanie projektu współpracy obejmuje 13 gmin leżących na terenie obszaru działania partnerskich LGD, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru działania Partnerów projektu.

W ramach I etapu realizacji projektu wydano informator turystyczny oraz oznaczono tablicami informacyjnymi na terenie gmin wchodzących w skład partnerskich LGD 89 miejsc atrakcyjnych turystycznie, natomiast w ramach II etapu w każdej gminie w miejscu ogólnodostępnym dla mieszkańców i turystów postawiona została altana wypoczynkowo-informacyjna.

Na terenie LGD Subregion Magurski obiekt powstał w Nowym Żmigrodzie „Pod Górami” na tzw. działce rekreacyjnej „Oaza Spokoju”, której część została użyczona Lokalnej Grupie Działania przez Wójta Gminy Nowy Żmigród, natomiast drugą usytuowano w Krempnej przy zalewie na działce będącej własnością Gminy Krempna. Niebawem na obiektach zamieszczone zostaną tablice informujące o projekcie, na których turyści będą mogli znaleźć informacje m.in. o miejscach atrakcyjnych na terenie LGD oraz regulamin korzystania z obiektu.

Z altan korzystać można nieodpłatnie. O organizowanych imprezach na terenie obiektu należy powiadomić LGD – nr tel. 13 44 82 611. Jednocześnie informujemy, iż soby przebywające na terenie działki i korzystające z altany nie pozostają pod opieką właściciela obiektu. Każdy, kto przebywa na terenie działki zobowiązany jest do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury osobistej ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i komfort innych osób oraz do korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.Partner serwisu: Agencja KS