Uwaga! Zbliża się ostateczny termin składania wniosków o płatność w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które spełniają warunki i tryb przyznawania pomocy w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi"oraz dla „małych projektów", ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem na złożenie wniosku o płatność jest 31 marca 2015 r.

Wyżej wskazany termin wynika z § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 34 pkt 7 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Dz. U 2013.1163 tekst jedn.).

W przypadku operacji w zakresie działania „Odnowa i rozwój" wsi beneficjenci są zobowiązani do złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w §7 umowy o przyznanie pomocy. Termin złożenia wniosku o płatność może zostać zmieniony na wniosek beneficjenta, jednak nie może zostać wyznaczony później niż do dnia 31 marca 2015 r. oraz nie później niż 24 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie, oraz 36 m-cy dla operacji realizowanych w dwóch etapach.

Mając na uwadze, „małe projekty" beneficjenci są zobowiązani do złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w §7 umowy o przyznanie pomocy. Termin złożenia wniosku o płatność może zostać zmieniony na wniosek beneficjenta, jednak nie może zostać wyznaczony później niż do dnia 31 marca 2015 r. oraz nie później niż w terminie 24 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy.

Szczegółowych informacji udziela: Paweł Stokłosa tel.: 17 747 69 15.

źródło: www.prow.podkarpackie.plPartner serwisu: Agencja KS