Zakończono prace remontowe przy domu ludowym w GrabiuGmina Krempna zakończyła realizację zadania „Remont budynku domu ludowego w Grabiu na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działek nr ewid. 20/1 i 51/4”. Dofinansowanie w kwocie 71 619,00 zł pozyskała w 2012 r. za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W ramach inwestycji wykonano m.in. 2 parkingi, wymieniono okna w budynku, wykonano bieżący remont dachu i pomieszczeń – sali głównej, sali dla młodzieży, klatki schodowej i sanitariatów.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD polegającego na zwiększaniu liczby i wyposażenia miejsc integracji społecznej mieszkańców i realizacji przedsięwzięcia I.2.1 zawartego w LSR obejmującego budowę, remont, wyposażenie świetlic, ośrodków kultury, obiektów sportowych i innych służących do użytku publicznego lub pełniących funkcję miejsca spotkań mieszkańców.Partner serwisu: Agencja KS