Zamontowano tablice informacyjne i wydano informator turystyczny w ramach projektu ATLASLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „LIWOCZ" i Czarnorzecko-Strzyżowską LGD zakończyła realizację I etapu projektu pn. „Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym Szlakiem" o akronimie ATLAS w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Wdrażanie projektu współpracy obejmuje 13 gmin leżących na terenie obszaru działania partnerskich LGD (Nowy Żmigród i Krempna, Skołyszyn, Brzyska, Jodłowa, Brzostek, Pilzno, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne).

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej na obszarze działania Partnerów projektu współpracy poprzez oznaczenie w partnerstwie miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyznaczenie szlaku turystycznego, utworzenie obiektów małej architektury oraz realizację zadań informacyjno-promocyjnych.

W ramach I etapu realizacji projektu wydano informator turystyczny oraz oznaczono tablicami informacyjnymi na terenie gmin wchodzących w skład partnerskich LGD 89 miejsc atrakcyjnych turystycznie, natomiast w ramach II etapu w każdej gminie postawiona zostanie altana wypoczynkowo-informacyjna oraz wykonana zostanie strona internetowa wraz z panoramami sferycznymi.

Tablice umocowane na drewnianej konstrukcji zawierają opis punktu, zdjęcia i mapę gminy. Miejsca te zostały następnie opisane w  przewodniku. Mapy gmin posiadają aktualną sieć dróg z rozróżnieniem na rodzaj nawierzchni. Łącząc poszczególne mapy czytelnik uzyska pełny obraz terenu LGD partnerskich, co umożliwi komponowanie własnych tras w oparciu o przewodnik. Poruszając się z terenu Subregionu Magurskiego w kierunku LGD „Liwocz” wyznaczono kilka miejsc wartych zwiedzenia poza obszarem realizacji projektu, a znajdujących sie na trasie łączącej te tereny (zabytkowy Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu, Bazylikę Najświętszej Maryi Panny z La Salette w Dębowcu oraz Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Osobnicy).

Na terenie LGD Subregion Magurski bezpłatny informator dostępny jest dla turystów w urzędach gmin, ośrodkach kultury, bibliotekach, u właścicieli obiektów oznaczonych w ramach projektu tablicami oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania. Liczymy, iż korzystanie z „ATLAS-u” przybliży Państwu walory przyrodnicze i kulturowe naszych terenów i zachęci do odwiedzenia i spędzenia wielu niezapomnianych, pełnych wrażeń chwil. Państwa pobyt i miłe wrażenia będą najlepszą wizytówką naszego regionu. Życzymy przyjemności z odkrywania tych niezwykłych miejsc.Partner serwisu: Agencja KS