"Cztery Kąty i piec piąty - budowa wiaty jako zadaszenia punktu widokowego na Górę Grzywacką"„Cztery Kąty i piec piąty – budowa wiaty jako zadaszenia punktu widokowego na Górę Grzywacką” – zadanie pod takim tytułem wykonało w zeszłym miesiącu Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Kąty „Pokolenie”. Punkt widokowy zlokalizowany na gminnych działkach nr 1314 i 1315 w miejscowości Kąty stanowi ogólnodostępna, zarówno dla mieszkańców jak i turystów, wiata wykonana z drewna i kamienia naturalnego.

Na realizację inwestycji stowarzyszenie pozyskało środki w wysokości blisko 8,5 tys. zł za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w ramach tzw. „małych projektów” w naborze przeprowadzonym w roku 2011, co stanowiło aż 80% wartości zadania.

Punkt widokowy wykonywany w ramach niniejszej operacji jest drugim punktem, z czterech planowanych, który został zrealizowany w ramach zadania „Cztery Kąty i piec piąty” ujętego w Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kąty, a którego realizacja na terenie wsi rozpoczęła się w 2011 r. w ramach Podkarpackiego Program Odnowy Wsi na lata 2011–2016. W ramach tegoż programu wykonano remont drogi gminnej nr 1553 prowadzącej na górę Grzywacką oraz zbudowano przy niej pierwszy punkt widokowy.

Kąty to miejscowość leżąca przy szlaku komunikacyjnym łączącym Polskę ze Słowacją. Położona jest w dorzeczu Wisłoki, wśród pagórków Beskidu Niskiego. Na szczycie Góry Grzywackiej, do której prowadzą stacje drogi krzyżowej, znajduje się od 1999 r. Milenijny Krzyż Papieski, z tarasem widokowym, z którego można obejrzeć panoramę okolicy. Miejsce jest częstym celem wycieczek turystycznych. Biegną tędy liczne szlaki piesze i rowerowe. Jest to także miejscowość w której na turystów czekają miejsca w licznych gospodarstwach agroturystycznych.

Realizacja zadania przyczynić ma się do zwiększenia atrakcyjności oferty turystyczno-rekreacyjnej i wypoczynkowej obszaru, zwiększenia jakości i dostępności do obiektów małej architektury turystycznej, tworząc tym samym pozytywny obraz regionu wśród mieszkańców i turystów, zachęcający do skorzystania z jego walorów.Partner serwisu: Agencja KS