Zakończono remont domu ludowego w Łysej GórzeDobiegły końca prace związane z przebudową pomieszczeń domu ludowego w Łysej Górze wraz z kompleksowym remontem oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku. Inwestycję realizowaną w miesiącach marzec 2013 – luty 2014 wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „INSBUD” s.c. Jerzy Piątek, Jan Szura z Jasła. Jej wartość to około 376 tys. zł.

W ramach inwestycji wykonano: malowanie dachu wraz z wykonaniem instalacji odgromowej; nowe instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania oraz elektryczną; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; nowe okładziny ścienne i posadzkowe; elewację wraz z dociepleniem budynku; docieplenie stropu; izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ścian fundamentowych wraz z płytką odbojową; nowe okładziny schodów zewnętrznych wraz z izolacją przeciwwilgociową; dojście i pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz częściowe utwardzenie terenu klińcem. Wykonano także nową zabudowę szatni i wyposażono kuchnię w nowe urządzenia.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji i w imieniu własnym i mieszkańców dziękuję za środki przyznane na odnowienie budynku. Liczę, że będzie służył wszystkim mieszkańcom sołectwa Łysa Góra. W ostatnim czasie estetyka naszej miejscowości znacząco się poprawiła także dzięki temu, że Powiat wspólnie z Gminą wyremontował główną drogę biegnącą przez wieś. Dodam, że w planach na ten rok jest także budowa placu zabaw przy szkole – mówi sołtys Łysej Góry Teresa Laskowska.

Gmina pozyskała dofinansowanie na remont budynku za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” w ramach działania 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 184 930 zł.

 Partner serwisu: Agencja KS