Konferencja podsumowująca wdrażanie Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na terenie LGDW sobotę 27 czerwca 2015 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym Hajstra w Hucie Polańskiej odbyła się uroczysta Konferencja podsumowująca wdrażanie Osi 4 Leader PROW 2007–2013 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”. Zaproszonymi gośćmi byli przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia – często beneficjenci poszczególnych działań wdrażanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawiciele gmin Nowy Żmigród i Krempna, którzy wyrazili wolę reprezentowania tychże gmin w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, za pośrednictwem którego mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Konferencję poprowadził Wiceprezes Zarządu Zenon Książkiewicz. W jej trakcie Kierownik Biura Ewelina Paluch przedstawiła prezentacje dotyczące projektów zrealizowanych w ramach działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” i „Wdrażanie projektów współpracy” oraz przedstawiła stopień wykorzystania budżetu LGD na realizację strategii. Ponadto uczestnicy konferencji zapoznali się z głównymi zasadami działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na lata 2014–2020.

Ostatnia część konferencji, po której wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację, poświęcona była szczegółowemu omówieniu dokumentów i warunków przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, gdzie członkami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego – przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców.

Mając na uwadze dobiegający końca okres programowania i zmiany które nastąpiły w sposobie funkcjonowania lokalnych grup działania Wiceprezes Zarządu złożył członkom stowarzyszenia podziękowania za wieloletnią współpracę oraz podejmowanie i wspólną realizację inicjatyw w zakresie rozwoju gmin członkowskich LGD w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w szczególności członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje przez kolejne kadencje, członkom Rady, która odpowiedzialna była za wybór projektów oraz członkom Komisji Rewizyjnej.

Konferencja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013Partner serwisu: Agencja KS