Jak tworzyć produkt turystyczny w oparciu o lokalne zasoby?Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski ­– Szansa na Rozwój” udali się 12 września na 1-dniowe szkolenie Jak tworzyć produkt turystyczny w oparciu o lokalne zasoby?, które odbyło się w Gospodarstwie Pasiecznym "Sądecki Bartnik" w miejscowości Stróże, położonym na szlaku „Małopolska Miodowa Kraina”.

Program szkolenia obejmował zagadnienia: czym jest produkt turystyczny?; struktura produktu turystycznego; zasady tworzenia produktów turystycznych; wykorzystanie walorów naturalnych i antropogenicznych w tworzeniu oferty; komercjalizacja walorów turystycznych; praktyczne warsztaty tworzenia produktów turystycznych w oparciu o lokalne zasoby gmin Nowy Żmigród i Krempna oraz prezentację produktu „Małopolska Miodowa Kraina” i Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”. Spotkanie poprowadziła Bożena Srebro – specjalista ds. turystyki, Dyrektor Biura Sądeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, wiceprezes Małopolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Szlak „Małopolska Miodowa Kraina”, obok szlaków „Małopolska wieś pachnąca ziołami” i „Małopolska wieś dla dzieci” jest jednym z produktów turystycznych opracowanych i wdrożonych przez Sądecką Organizację Turystyczną, za które zyskała ona uznanie i wysokie oceny w konkursach i różnego rodzaju targach turystycznych (np. Wawrzyn Polskiej Turystyki, „Wielkie Odkrywanie Małopolski”, Najlepszy Wystawca Międzynarodowych Targów Turystycznych „Na Styku Kultur”). Gospodarstwo „Sądecki Bartnik” położone na szlaku „Małopolska Miodowa Kraina” jest przykładem „dobrych praktyk” w zakresie prowadzenia agroturystyki i tworzenia jej oferty, a także łączenia gospodarstw o podobnym profilu działalności w jeden produkt turystyczny. Posiada najbogatszą ofertę spośród 20 gospodarstw znajdujących się na szlaku. Gospodarstwo stanowi unikalny kompleks turystyczno-pszczelarski, w którego skład wchodzą: największe w Europie prywatne muzeum pszczelarskie, restauracja „Bartna Chata”, dom gościnny „U Babci Marysi” a także mini zoo.  Gospodarstwo otrzymało m.in. godło promocyjne Teraz Polska, certyfikat „Poznaj Dobrą Żywność”, zwyciężyło w wojewódzkim konkursie „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Małopolskiego”, certyfikat „Karczma Regionalna Małopolski” oraz certyfikat klasy A w zakresie standardów bezpieczeństwa żywności BRC i IFS i inne.

Szkolenie miało na celu uświadomienie mieszkańcom jak stworzyć produkt turystyczny, który stanowiłyby źródło dochodu dla mieszkańców, jak poprawić jakość obsługi turystycznej i udoskonalić ofertę turystyczną.Partner serwisu: Agencja KS