Informacja o bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach projektu "W Harmonii z naturą - promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej"Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody
i ekologią, przewodników górskich, leśników, przedsiębiorców branż
związanych z zasobami przyrodniczymi i turystyką
oraz nauczycieli z Gminy Dukla, Gminy Krempna oraz Gminy Nowy Żmigród
do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach projektu

W HARMONII Z NATURĄ – PROMOCJA BIORÓŻNORODNOŚCI
POLSKI
POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

 

Miejsce: Restauracja ZIKO, ul. Żwirki i Wigury 7, Dukla

Termin: 23–24.10.2014

Ogłoszenie i program

Formularz zgłoszeniowyPartner serwisu: Agencja KS