Konkurs Balkony i Ogrody Subregionu MagurskiegoLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Subregion magurski - szansa na rozwój"

ogłasza konkurs

Balkony i Ogrody Subregionu Magurskiego

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej

należy przesłać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Subregion Magurski - szansa na rozwój"

38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

lub złożyć w biurze stowarzyszenia.

Zdjęcia można przesłać także na adres e-mail: subregionmagurski@onet.eu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.07.2011 r. – 15.10.2011 r.

 Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w zakładce Do pobrania.