Stan weryfikacji wnioskówPoniżej przedstawiamy stan weryfikacji wniosków w ramach działania "Wrrażanie lokalnych strategii rozwoju" na dzień 31.03.2012 r. - "małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi":

Stan weryfikacji wniosków na dzień 31.03.2012 r. - "małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi"