Warsztaty plastyczneDzięki warsztatom plastycznym zorganizowanym w ramach Programu Integracji Społecznej w miejscowościach: Nowy Żmigród, Nienaszów i Kąty młodzi ludzie mogli aktywnie i przyjemnie spędzić czas, doskonaląc swoje zdolności plastyczne i malarskie. Środki finansowe, które zgodnie z ofertą przeznaczono na zakup materiałów na kursy, umożliwiły uczestnikom warsztatów plastycznych kontakt z artykułami i technikami plastycznymi, z jakimi nie mają go na zajęciach szkolnych – w programie warsztatów były między innymi: rzeźba w glinie i elementy ceramiki, linoryt, malarstwo na płótnie oraz collage z materiałów, gazet i wiele innych. Na zakończenie warsztatów dzieci, wspólnie z panią instruktor Marią Kondrad, przygotowały wystawę z wykonanych prac, na którą zaprosiły swoich rodziców. W czasie podsumowania ww. warsztatów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich uczestnictwo w zajęciach.
W ramach warsztatów plastycznych w miejscowości Kąty, przeprowadzono zajęcia z rzeźbiarstwa, które poprowadził Pan Sylwester Sikora.