Możliwość dofinansowania przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem turystyki - zapraszamy na spotkanie informacyjne!