Zajęcia aerobiku
Aktywną formą spędzania wolnego czasu były także dla młodych ludzi zajęcia aerobiku przeprowadzone w ramach projektu „Zabawa i rozwój” w miejscowościach: Kąty, Nowy Żmigród i Łężyny przez Panią Bożenę Ryglewicz. Zajęcia miały na celu m. in. kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, pogłębianie wiadomości dotyczących ruchu fitnes i gimnastyki artystycznej, a przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia i zabawy kształtujące poczucie rytmu, uczyli się podstawowych i zaawansowanych kroków do aerobiku, tworzyli układy taneczne, wykonywali ćwiczenia równoważne, poprawiające koordynację ruchową, ćwiczenia rozciągające, wzmacniające, relaksacyjne i wiele innych. Na ostatnich zajęciach wszystkim uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy.