Nowoczesny i bezpieczny plac zabawOrganizowanie życia i wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie, mającego na celu wyrównanie szans życiowych, rozwijanie umiejętności, promowanie aktywnego trybu życia... to nazwa usługi, której realizację rozpoczął „Subregion” 15.06.2009 r. i realizował będzie jeszcze w 2010 r. W ramach tego projektu zakupiono nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, który ulokowano przy Przedszkolu Gminnym w Nowym Żmigrodzie. W dniu 3 października 2009 r. na terenie tegoż Przedszkola, w czasie pikniku rodzinnego, zorganizowanego pod hasłem Jesteśmy jedną wielką rodziną, którego podstawowym celem było zebranie środków na zakup sprzętu audiowizualnego dla Przedszkola, dokonano oficjalnego jego otwarcia. Zakupu o łącznej wartości blisko 28 tys. zł dokonano w przedsiębiorstwie Inter-Flora we Wrocławiu, które zaoferowało produkty posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty i spełniające wymogi dotyczące bezpieczeństwa ich użytkowania. Zakupiono 4 sprężynowce, 2 huśtawki wagowe, 2 huśtawki podwójne oraz zestaw zabawowy.

Plac zabaw ma służyć dzieciom nie tylko w czasie zajęć w przedszkolu, ale także w czasie wolnym. Ma także być pomocny podczas realizacji ćwiczeń ruchowych połączonych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Takie bezpłatne zajęcia dla dla cztero-, pięcio- i sześciolatków rozpoczęły się w ramach projektu „Zabawa i rozwój” w miejscowościach: Kąty i Stary Żmigród. Przeprowadzenie takich zajęć do końca roku szkolnego 2009/2010 planowane jest w każdej szkole, a uczestnictwo w nich możliwe będzie po dostarczeniu pisemnej zgody przez rodziców.