Zawiadomienie o posiedzeniu Rady w związku z zakończonymi naborami wniosków w terminie 13.09.2013 r. - 04.10.2013 r.W dniu 11.10.2013 r. o godz. 12.00
w sali konferencyjnej (nr 14) Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie
odbędzie się posiedzenie Rady LGD
w związku z zakończonymi naborami wniosków w terminie 13.09.2013 r. – 04.10.2013 r.
w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw" oraz w ramach "małych projektów".

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Omówienie przez pracownika LGD procedur wyboru operacji do finansowania.
  5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były tematem poprzedniego posiedzenia Rady.
  6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD w terminie 13.09.2013 r. - 04.10.2013 r. dla działań:  „małe projekty” , "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw" oraz głosowanie poprzez wypełnienie Kart oceny operacji na zgodność z LSR oraz Kart oceny wg lokalnych kryteriów.
  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie obrad.

 

Nowy Żmigród, 04.10.2014 r.                                                                     

Przewodniczący Rady
Kazimierz Miśkowicz