...sami nie wiecie...Ze względu na to, iż przemiany kulturowe, które mają miejsce, stale pogłębiają różnice międzypokoleniowe "Subregion" w ramach projektu "Kulturalne wakacje" zorganizował zajęcia edukacyjno-plenerowe …sami nie wiecie, co posiadacie…, których celem było wydobycie zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych Gminy Nowy Żmigród.

Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu cyklu spotkań dla mieszkańców w 3 miejscowościach naszej Gminy: Kąty, Toki, Łysa Góra, podczas których zostały wyświetlone filmy dotyczące regionu, po czym uczestnicy zbierali informacje o miejscowościach naszej gminy oraz istniejących w nich ciekawych miejscach.

W celu uzupełnienia materiałów w dokumentację fotograficzną zorganizowano piesze wędrówki po terenie gminy - sfotografowano miejsca zapomniane oraz znane, stanowiące swego rodzaju atrakcję przyrodniczą, bądź turystyczną. Wykonano w sumie około 800 zdjęć.

Zebrane materiały zostaną zamieszczone na stronach internetowych stowarzyszenia i Gminy Nowy Żmigród stanowić będą przewodnik po regionie zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych turystów.

Celem projektu było także otwarcie się społeczności na międzypokoleniową realizację wspólnego celu, integracja międzypokoleniowa, rozwój osobowości, a także zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu. W realizacji tego celu pomocny miał być konkurs Wspomnienia w kolorze sepii, ogłoszony w dwóch kategoriach:
- zdjęcie rodzinne lub portretowe,
- drzewo genealogiczne.

Dzięki konkursowi dzieci wspólnie z rodzicami i dziadkami sięgnęły po stare, być może zapomniane fotografie, dotarły do swoich przodków wykonując drzewo genealogiczne. Zebrane prace zostały wystawione i nagrodzone podczas podsumowania projektu w dniu 10.09.2010 r.