Kurs pływaniaW okresie 02.07.2009 r. – 20.08.2009 r. 224 uczniów z terenu Gminy Nowy Żmigród uczestniczyło w wyjazdach na krytą pływalnię w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 45a.

Kurs pływania był bezpłatny dla wszystkich uczestników, organizowany przez LGD Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój” w ramach projektu „Zabawa i rozwój”, który finansowany jest ze środków Banku Światowego, uzyskanych przez Gminę dzięki przystąpieniu do Programu Integracji Społecznej realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Wstępnie oferta skierowana była do 214 dzieci z klas IV i V, ale w wyniku niewypełnienia miejsc przez tych uczniów, wystąpienia oszczędności w realizacji projektu i zainteresowania wyjazdami wśród uczniów z innych roczników, na kurs mogły zapisać się także dzieci młodsze i starsze, dlatego zwiększono maksymalnie liczbę uczestników do 224.

Program kursu miał na celu:
– naukę pływania,
– podnoszenie sprawności fizycznej,
– upowszechnianie form aktywnego wypoczynku jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego,
– integrację uczestników imprezy,
– poprawę stanu zdrowia dzieci (korekta wad postawy),
– poznanie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z wodą,
– utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
– motywowanie uczestników do dyscypliny,
– przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Zajęcia trwały w ramach pięciu turnusów – każdy z nich to siedem dni podstaw nauki pływania, po 60 minut każdego dnia. Uczestnicy podzieleni byli na trzy 15-osobowe grupy pływackie: początkującą i dwie średnio-zaawansowane. Program zajęć z nauki pływania dostosowany był do indywidualnych potrzeb i umiejętności każdego dziecka i składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich był formą aktywności ruchowej, przygotowującą do właściwej nauki pływania, wyrabiającą podstawowe nawyki i umiejętności pływackie. Uczestnicy wykonywali podstawowe ćwiczenia, mające na celu oswojenie się z wodą. W miarę zdobywania umiejętności i odwagi wprowadzano ćwiczenia z przyborami i bez przyborów w formie zabaw oraz ćwiczenia mające na celu nabycie umiejętności technicznych w poszczególnych stylach pływackich. Drugi etap obejmował doskonalenie pływania, ugruntowanie nawyków ruchowych, doskonalenie swobodnego poruszania się w wodzie, nurkowania i szybowania pod wodą.

Turnusy zorganizowane były dla dzieci z poszczególnych miejscowości:
– I TURNUS: Desznica, Kąty,
– II TURNUS: Kąty, Nowy Żmigród,
– III TURNUS: Łysa Góra, Stary Żmigród, Nowy Żmigród,
– IV TURNUS: Nowy Żmigród, Toki, Sadki, Nienaszów,
– V TURNUS: Makowska, Siedliska Żmigrodzkie, Łężyny.

W autokarze i na pływalni nad bezpieczeństwem uczestników kursu czuwało trzech opiekunów zatrudnionych przez Stowarzyszenie: Aleksandra Ciomcia, Gabriel Bobula i Magdalena Wokurka oraz rodzice, którzy wzięli udział w zajęciach w ramach integracji, a także instruktorzy pływania i ratownicy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy zapoznani zostali także z wewnętrznym regulaminem pływalni i regulaminem wyjazdów opracowanym przez LGD Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój”, których znajomość potwierdzili własnoręcznym podpisem.

Lekcje pływania prowadziło trzech doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów: Piotr Haręzga, Gabriel Bobula i Magdalena Wokurka. W czasie zajęć dzieci nie tylko uczyły się, ale także dobrze się bawiły. Z ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników pod koniec każdego turnusu wynikało jednoznacznie, że wszystkie dzieci były w pełni zadowolone i w przyszłości chciałyby brać udział w tego rodzaju zajęciach.

Dzięki temu projektowi dzieci z naszej Gminy mogły nie tylko przyjemnie spędzić część wakacji i nawiązać nowe znajomości, ale także aktywnie spędzić wolne chwile i nabyć podstawową umiejętność pływania. Mila atmosfera, zadowolenie dzieci to najlepsze argumenty za tym, by w przyszłości podejmować tego typu inicjatywy.