Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Jak tworzyć produkt turystyczny w oparciu o lokalne zasoby?"Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski ­– Szansa na Rozwój” zaprasza do udziału w 1-dniowym szkoleniu Jak tworzyć produkt turystyczny w oparciu o lokalne zasoby?, które odbędzie się w Gospodarstwie Pasiecznym Sądecki Bartnik w miejscowości Stróże, położonym na szlaku „Małopolska Miodowa Kraina”.

Szkolenie ma na celu uświadomienie mieszkańcom jak stworzyć produkt turystyczny, który stanowiłyby źródło dochodu dla mieszkańców, jak poprawić jakość obsługi turystycznej i udoskonalić ofertę turystyczną.

Szlak „Małopolska Miodowa Kraina”, obok szlaków „Małopolska wieś pachnąca ziołami” i „Małopolska wieś dla dzieci” jest jednym z produktów turystycznych opracowanych i wdrożonych przez Sądecką Organizację Turystyczną, za które zyskała ona uznanie i wysokie oceny w konkursach i różnego rodzaju targach turystycznych (np. Wawrzyn Polskiej Turystyki, „Wielkie Odkrywanie Małopolski”, Najlepszy Wystawca Międzynarodowych Targów Turystycznych „Na Styku Kultur”). Gospodarstwo „Sądecki Bartnik” położone na szlaku „Małopolska Miodowa Kraina” jest przykładem „dobrych praktyk” w zakresie prowadzenia agroturystyki i tworzenia jej oferty, a także łączenia gospodarstw o podobnym profilu działalności w jeden produkt turystyczny. Posiada najbogatszą ofertę spośród 20 gospodarstw znajdujących się na szlaku. Gospodarstwo stanowi unikalny kompleks turystyczno-pszczelarski, w którego skład wchodzą: największe w Europie prywatne muzeum pszczelarskie, restauracja „Bartna Chata”, dom gościnny „U Babci Marysi” a także mini zoo.  Gospodarstwo otrzymało m.in. godło promocyjne Teraz Polska, certyfikat „Poznaj Dobrą Żywność”, zwyciężyło w wojewódzkim konkursie „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Małopolskiego”, certyfikat „Karczma Regionalna Małopolski” oraz certyfikat klasy A w zakresie standardów bezpieczeństwa żywności BRC i IFS i inne.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić udział telefonicznie (13 44 82 611) lub osobiście w biurze LGD do 7 września br. do godz. 12.00.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia transport.

Program szkolenia:

 

Lp.

Program

Godziny

1

Zbiórka uczestników, wyjazd.

745 – 800

2

Przywitanie i rejestracja uczestników.

945 – 1000

3

Czym jest produkt turystyczny?
Struktura produktu turystycznego.

Zasady tworzenia produktów turystycznych.

1000 – 1130

4

Przerwa kawowa.

1130 – 1145

5

Wykorzystanie walorów naturalnych i antropogenicznych
w tworzeniu oferty.

1145 – 1230

6

Obiad.

1230 – 1320

7

Komercjalizacja walorów turystycznych.

1320 – 1405

8

Przerwa.

1405 – 1415

9

Praktyczne warsztaty tworzenia produktów turystycznych w oparciu o lokalne zasoby gmin Nowy Żmigród i Krempna.

1415 – 1615

10

Przerwa.

1615 – 1630

11

Prezentacja produktu „Małopolska Miodowa Kraina” oraz Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”.

1630 – 1800

12

Kolacja.

1800

13

Wyjazd uczestników.

1900