MagurzankiW ramach projektu „W pogórzańskiej chacie” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój”, a finansowanego ze środków Programu Integracji Społecznej, będącego komponentem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich utworzony został gminny zespół folklorystyczny MAGURZANKI, dla którego zakupiono w ramach projektu 20 kompletów strojów ludowych o łącznej wartości 26 000 zł. Panie należące do Kół Gospodyń Wiejskich wytrwale i z wielkim zaangażowaniem ćwiczyły pod okiem doświadczonego instruktora Tadeusza Źrebca.