Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie CzłonkówZarząd

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie

„Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”

zaprasza

Członków Stowarzyszenia

na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

które odbędzie się 30  października 2013 r. (środa)

o godz. 1530

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.