Zapraszamy do udziału w badaniu ewaluacyjnym Lokalnej Grupy DziałaniaUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie rozpoczął badanie ewaluacyjne 31 Lokalnych Grup Działania mających siedziby na terenie województwa podkarpackiego, dotyczące ich działalności oraz wpływu na rozwój lokalny i regionalny z uwzględnieniem zakresu dotyczącego ekologii, energii odnawialnej i zdrowej żywności.

Głównym celem badania jest ocena wpływu realizacji LSR na rozwój lokalny oraz podejścia Leader i jego wpływu na obszary wiejskie z uwzględnieniem zadań w zakresie ekologii, energii odnawialnej i zdrowej żywności.

Wyniki badania  zostaną wykorzystane w planowaniu regionalnej polityki obszarów wiejskich województwa podkarpackiego.

Zarząd LGD zwraca się do Państwa - mieszkańców gmin nowy Żmigród i Krempna, z prośbą o współpracę i wypełnienie załączonej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokanej Grupy Działania Stowarzyszenie "Subregion Magurski - Szansa na Rozwój". Wypełnioną nkietę można odesłać do biura LGD do 22.03.2013 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: subregionmagurski@onet.eu lub złożyć w formie wydruku w biurze LGD w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 2 (budynek Urzędu Gminy, sutereny).

Ankieta skierowana do mieszkańców