Cudze chwalicie, swego nie znacieCudze chwalicie, swego nie znacie – pod takim hasłem Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój” zorganizowała w ramach Programu Integracji Społecznej kurs fotograficzny w trzech miejscowościach naszej Gminy: Skalniku, Mytarzy (od kwietnia do czerwca) i Łysej Górze (od września do października). Uczestnicy uczyli się od profesjonalisty – Pana Marka Maczugi (firma MARFOT Pracownia Fotografii) sztuki fotografowania i obróbki zdjęć. Program zajęć obejmował między innymi następujące tematy: rodzaje aparatów fotograficznych i ich budowa; rodzaje i zastosowanie obiektywów fotograficznych; osprzęt fotograficzny; ekspozycja, światło, kompozycja w fotografii; fotografowanie – ludzie, krajobrazy, przyroda, architektura oraz obróbka prac plenerowych w programie graficznym, której wykonanie było możliwe dzięki życzliwości Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach i Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, które udostępniły kursantom sale komputerowe.

Już wkrótce zostanie ogłoszony międzyszkolny konkurs na najciekawszą fotografię o tematyce regionalnej, który będzie kontynuacją ww. kursu, a zakupione w ramach projektu „W Pogórzańskiej Chacie” cyfrowe aparaty fotograficzne zostaną niebawem przekazane do szkół.

Najlepsze i najciekawsze prace, zarówno z kursów, jak i konkursu, zostaną wystawione i nagrodzone podczas podsumowania Programu Integracji Społecznej, którego termin przewidziany jest na 14 listopada 2009 r. w Domu Ludowym w Kątach.