Konkurs "Podkarpacki stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe"Wzorem ubiegłego roku, Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o organizacji konkursu pod nazwą: „Podkarpacki stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe”. Konkurs miał na celu wyłonienie i promowanie najlepszych obrzędów i potraw bożonarodzeniowych oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych województwa podkarpackiego. Miał przyczynić się do wspierania rozwoju wsi poprzez integrację środowiska wiejskiego oraz pobudzanie aktywności mieszkańców, a także promować działania związane z rozwijaniem wrażliwości estetycznej inspirowanej kulturą, tradycją i folklorem oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości.

Uczestnikami konkursu mogły być Lokalne Grupy Działania, mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, które dokonując zgłoszenia wyznaczyły do udziału w konkursie reprezentantów, którymi mogły być formalne albo nieformalne organizacje działające na ich terenie.

Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach: A – „Stołu wigilijnego” oraz B – „Obrzędów bożonarodzeniowych” i przebiegał etapowo. LGD mogły zgłosić do 30 listopada 2009 r. jednego reprezentanta w dwóch kategoriach lub dwóch – w poszczególnych kategoriach, a materiał konkursowy musiał być sporządzony w postaci filmu.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój” do udziału w konkursie zgłosiła Gminne Koła Gospodyń Wiejskich. Panie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem brały udział w przygotowywaniu stołu wigilijnego oraz potraw, które się na nim pojawiły. W prezentacji stołu brali także udział: Wójt Gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn oraz dyrektor GOK w Nowym Żmigrodzie Jerzy Dębiec. Film nie powstałby także, gdyby nie pomoc firmy Studio DV M&M z Nowego Żmigrodu, która zasponsorowała nagranie prezentacji.

Oceny zgłoszeń dokonała Kapituła Konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, a podczas oceny były brane pod uwagę: ilość potraw na stole wigilijnym, powiązanie z tradycją, estetyka wykonania, opis sposobu przyrządzania – na podstawie komentarza do filmu, a także pracochłonność i różnorodność potraw.

Wyłoniono siedmiu uczestników kategorii A i pięciu w kategorii B. Zwycięzcy poszczególnych kategorii mieli okazję zaprezentować swoje obrzędy i stoły wigilijne podczas podsumowania konkursu 21 grudnia 2009 r.

Na świątecznych stołach wspaniale prezentowały się specjały kulinarne przygotowane przez podkarpackie gospodynie, natomiast na scenie grupy artystyczne przedstawiały inscenizacje o świątecznej tematyce. Trafnie dobrane dialogi i całość aranżacji zyskała duże uznanie wśród zebranej widowni.

Po głosowaniu Kapituła Konkursowa oceniając smak i estetykę podania potraw oraz sposób prezentacji obrzędów bożonarodzeniowych wyłoniła laureatów obu kategorii.

W kategorii A – „Stołu wigilijnego” Kapituła Konkursowa przyznała 3 pierwsze miejsca:
• I miejsce – LGD „Ziemia Przemyska” – reprezentowana przez Towarzystwo Aktywnych Kobiet w Birczy,
• II miejsce – Stowarzyszenie LGD „Eurogalicja” – przedstawiciel: KGW w Wólce Podleśnej,
• III miejsce – LGD Dolina Sanu – reprezentant: KGW w Prusieku

oraz 4 wyróżnienia:
• LGD Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja PROWENT – reprezentant: Stowarzyszenie ZASOWIANKI z Żyrakowa,
• LGD Stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój” – przedstawiciel: Gminne KGW,
• LGD Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – delegat: Stowarzyszenie Wólczanie,
• LGD „Lider Dolina Strugu” – reprezentant: Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej.

W kategorii B – „Obrzędów bożonarodzeniowych” Kapituła Konkursowa przyznała 3 pierwsze miejsca:
• I miejsce – LGD „Region Sanu i Trzebośnicy” – reprezentowana przez Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlarowej,
• II miejsce – LGD „Lider Doliny Strugu” – przedstawiciel: Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej,
• III miejsce – LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – reprezentant: Grupa obrzędowa z zespołem śpiewaczym „Niespodzianka”

oraz 2 wyróżnienia:
• LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” – Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta,
• LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” – specjalne wyróżnienie za wybitną kreację aktorską w inscenizowanym obrzędzie wigilii na Ziemi Lubaczowskiej.