"Babcia gotuje - wnuczka próbuje""Babcia gotuje - wnuczka próbuje" - pod takim hasłem w czasie wakacji 2009 zorganizowano cykl spotkań, w czasie których Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Żmigród uczyły dzieci i młodzież sztuki gotowania tradycyjnych potraw regionalnych.

Bezpłatne zajęcia zorganizowało LGD Stowarzyszenie „Subregion Magurski – szansa na rozwój” w ramach projektu „W pogórzańskiej chacie” finansowanego z Programu Integracji Społecznej, który jest jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. PPWOW określony został w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 2006 r. Działania podjęte w ramach PIS mają na celu integrację społeczną wszystkich mieszkańców naszej Gminy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację zajęć integracyjnych i edukacyjnych oraz spotkań kulturalnych.

Kurs gotowania odbył się w trzech miejscowościach posiadających odpowiednie zaplecze kuchenne: Kąty, Toki, Makowska i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – przyciągnął łącznie ponad 100 uczestników i stał się atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Młodzi ludzie poznali nie tylko tradycyjne potrawy wywodzące się z naszego regionu, ale także nauczyli się przyrządzać wiele współczesnych smacznych posiłków i deserów.

W trakcie trwania zajęć kulinarnych w Kątach udało się zorganizować Dzień Ojca, na który uczestnicy kursu, wspólnie z Panią Krystyną Źrebiec, przygotowali poczęstunek. Uroczystość odbyła się 25 czerwca w Budynku Gimnazjum w Kątach. Dzieci biorące udział w kursie gotowania zorganizowanym przez LGD „Subregion Magurski – szansa na rozwój” zaprosiły na spotkanie swoich ojców. W trakcie tego spotkania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kątach – Pani Cecylia Piwowar wygłosiła przemówienie na temat roli ojca w wychowaniu dziecka a dzieci zaprezentowały przygotowaną wcześniej część artystyczną. Niemałą atrakcją dla dzieci było także spotkanie w budynku gimnazjum w Kątach ze strażakami OSP ze Skalnika, którzy opowiedzieli młodym ludziom o tym, jak należy zachować się w niebezpiecznych sytuacjach, o udzielaniu pierwszej pomocy a także zaprezentowali sprzęt strażacki. Także w Kątach oraz w Tokach w jednym ze spotkań uczestniczył reprezentant KRUS-u, który rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie, o tym jakie prace mogą wykonywać razem z rodzicami, a jakich powinny, po czym ogłosił konkurs plastyczny o takiej samej tematyce, który rozstrzygnięty został na spotkaniu podsumowującym kurs w każdej z tych miejscowości. W Makowiskach natomiast najbardziej uroczystym dniem było podsumowanie zajęć – Panie z KGW prowadzące spotkania otrzymały od kursantów w ramach podziękowania po symbolicznej róży. Uczestnicy przygotowali wystrój wnętrza Domu Ludowego, jak przed laty, przygotowali własnoręcznie dekoracje, przynieśli stosowne rekwizyty, przygotowali dekoracyjne półmiski z warzywami i owocami z własnych ogrodów oraz zastawili stół dla uczestników i gości. W ostatnim dniu miała miejsce także wystawa prac plastycznych, wykonywanych techniką dowolną na formacie A3, nawiązujących do sposobu spędzania wakacji przez uczestników kursu. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Wójta, Członek Stowarzyszenia – Pan Franciszek Miśkowicz, który opowiedział zebranym o realizowanym programie i projektach.

Sztuka gotowania potraw regionalnych przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, oparta na tradycji i wieloletnich doświadczeniach. Dzięki wieloletniej praktyce większość z tych potraw gotowana jest przez Panie z KGW już intuicyjnie, ale celem spotkań było przekazanie tych przepisów młodszemu pokoleniu nie tylko w praktyce, ale i na papierze. W związku z tym uczestnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w połowie zajęć otrzymali na zakończenie kursu segregator z wszystkimi przepisami na potrawy, które udało się w trakcie trwania spotkań przyrządzić. Zrobiono także wiele zdjęć, które będą miłym wspomnieniem godzin spędzonych na tych zajęciach. Mamy także nadzieję, że teraz gotowanie i pieczenie stanie się, przynajmniej dla niektórych, sposobem na miłe spędzanie wolnego czasu, a Paniom prowadzącym kursy: Pani Krystynie Źrebiec – przewodniczącej KGW w Kątach oraz Paniom z KGW w Makowiskach składamy podziękowania za włożony trud i przyjemną atmosferę podczas zajęć. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Makowiskach oraz wolontariuszkom – studentkom studiów pedagogicznych dziękujemy za zaangażowanie w pracę z dziećmi oraz za sprawowanie nad nimi opieki, a sołtysom ww. wsi – za współpracę z LGD Stowarzyszeniem ‘Subregion Magurski – szansa na rozwój”, umożliwiającą sprawną realizację projektu.