Biesiada strażackaSkładamy serdeczne podziękowania wszystkim Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Nowy Żmigród za pomoc i wsparcie udzielone w czasie powodzi mającej miejsce na przełomie miesiąca maja i czerwca br.

Serdecznie dziękujemy strażakom, którzy w tak trudnych chwilach, spontanicznie i z dużym zaangażowaniem organizowali pomoc i w bardzo dużym stopniu przyczynili się do zmniejszenia rozmiarów zniszczenia na terenie Gminy Nowy Żmigród i powiatu. Dziękujemy za pomoc i wytrwałość. Dzięki waszemu wspólnemu wysiłkowi udało się ograniczyć straty – ochronić mienie, zdrowie i życie ludzkie. Biorąc udział w akcji powodziowej i niosąc pomoc poszkodowanym udowodniliście, że najważniejsza jest idea wspólnej, solidarnej pracy – takie słowa znalazły się na podziękowaniach, które wraz z okolicznościowymi pucharami w dniu 7 sierpnia 2010 r. podczas Biesiady strażackiej w Nowym Żmigrodzie wręczyli jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Wójt Gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn oraz Komendant Gminny Straży Pożarnych Zdzisław Gołębiowski.

Podczas majowego i czerwcowego kataklizmu strażacy z gminy Nowy Żmigród pracowali głównie poza terenem gminy – najwięcej na terenie powiatu jasielskiego i w samym mieście Jaśle, ale także w powiatach: tarnobrzeskim, stalowowolskim oraz mieleckim. Przepracowali tam 3012 godzin: Łysa Góra 466, Skalnik 456, Gorzyce 314, Nowy Żmigród 268, Kąty 228, Stary Żmigród 189, Nienaszów 174, Mytarz 168, Siedliska 165, Desznica 145, Toki 112, Grabanina 111, Łężyny 108, Makowska 84, Brzezowa 24.

Okazją do podziękowań za ofiarowaną pracę stała się Biesiada strażacka zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania stowarzyszenie „Subregion magurski – szansa na rozwój” w ramach Programu Integracji Społecznej, będącego Komponentem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Podziękowania za trud włożony w walkę z żywiołem złożyli: Wójt Gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn, Komendant Gminny OSP w Nowym Żmigrodzie Zdzisław Gołębiowski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. kpt. Bogdan Ziemba.

– Za pracę należy podziękować wszystkim druhom strażakom i jednostkom, a szczególnie tym, co przepracowali największą ilość godzin i do dnia dzisiejszego nie otrzymali żadnej gratyfikacji finansowej – mówi Zdzisław Gołębiowski.

Po części oficjalnej imprezy, którą uświetnił występ orkiestry dętej z Miejsca Piastowego, nadszedł czas na biesiadowanie. Na zgromadzonych w tym dniu na stadionie sportowym czekało wiele atrakcji: pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalniku (jako jedynej z terenu gminy Nowy Żmigród włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), podczas którego strażacy "cięli" samochód, pokaz gaśniczy, pokaz "bojówki" Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Grabaniny, konkurs plastyczny dla najmłodszych, rzut prądownicą oraz konkurs piosenki biesiadnej. Największe zainteresowanie wzbudził konkurs na najszybsze napełnienie zbiornika z wodą przy pomocy hydronetki. Uczestnikom konkursów wręczono upominki oraz nagrody.