Ogłoszenie o naborze kandydatów na Koordynatora projektu współpracyOgłoszenie o naborze:

ZARZĄD LOKALNEJ GRUPY DZIALANIA „LIWOCZ”
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Koordynator Projektu Współpracy

 

Dotyczy: koordynowania projektu współpracy realizowanego na obszarze Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ”, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”, Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 polegającego na wyznaczeniu na terenie każdej z gmin wchodzących w skład LGD miejsc atrakcyjnych turystycznie, postawieniu w najciekawszych miejscach w każdej gminie altan turystyczno-rekreacyjnych oraz wydaniu informatora turystycznego dla całego projektu (ewentualnie także wykonaniu strony internetowej na podstawie informatora oraz panoram sferycznych).

Projekt realizowany pomiędzy Partnerami:

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” – Koordynujące LGD; Brzyska 11A; 38-212 Brzyska,
  2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”; ul. Mickiewicza 2; 38-230 Nowy Żmigród,
  3. Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania; ul. Przecławczyka 5; 38-100 Strzyżów.

 

zobacz pełne ogłoszenie

wzór formularza ofertowego