LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE
„SUBREGION MAGURSKI – SZANSA NA ROZWÓJ”

obszar gmin: NOWY ŻMIGRÓD i KREMPNA

  

Film Subregion Magurski Zaprasza      Zdjęcia Lotnicze Subregionu Magurskiego

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Projekt współpracy
ATLAS
 – Aktywna Turystyka Ludności Atrakcyjnym SzlakiemPartner serwisu: Agencja KS