Projekt - schemat II


Pilotazowy Program Leader + Schemat II wdrazany jest na szczeblu krajowym od 2006 r. do konca 2008 r. i obejmuje nastepujace dzialania:
1. wsparcie dzialalnosci LGD na rzecz realizacji strategii;
2. promocja obszarów wiejskich;
3. mobilizacja ludnosci do wziecia aktywnego udzialu w procesie rozwoju obszarów wiejskich
4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwiazanych z aktywizacja ludnosci na obszarach wiejskich.
Kwota przeznaczona na Schemat II wynosi 13,175 mln Euro. Projekty skladane byly przez Lokalne Grupy Dzialania (LGD) do maksymalnej wysokosci 750.000 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony byl od 21 kwietnia 2006 r. do 19 czerwca 2006 r. Do 19 czerwca 2006 r. lacznie wplynelo do FAPA 187 wniosków na kwote dofinansowania 124,94 mln PLN. FAPA weryfikowala wnioski wedlug kryteriów dostepu i pozytywnie zweryfikowane zostaly 162 wnioski. Nastepnie przyznawane byly punkty wedlug kryteriów oceny przez ekspertów zewnetrznych. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa rozpoczela podpisywanie umów z pierwszymi beneficjentami z listy rankingowej w styczniu 2007 roku. Dostepne srodki pozwolily w pierwszym etapie na dofinansowanie 80 projektów. W ramach dodatkowych oszczednosci powstalych w ramach Priorytetu II SPO dofinansowano takze kolejne projekty z listy rankingowej. Aktualnie 145 grup realizuje Schemat II.

Stowarzyszenie "Subregion Magurski - szansa na rozwój" zlozylo w maju 2006 wniosek o dofinansowanie pn. Subregion Magurski - szansa na rozwój. 21 marca 2007 r. w Warszawie wladze Stowarzyszenia podpisaly umowe z Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA o dofinansowanie na kwote 665 750 PLN w ramach realizacji Schematu II. W ten sposób zdobyto niebagatelna kwota 665 tys. zl, która zostanie przeznaczona na rozwój turystyki, poprawe dochodowosci gospodarstw rolnych, aktywizacje spoleczna, promocje regionu i jego walorów turystycznych, opracowanie dokumentacji technicznej oraz planów bedacych wstepnym elementem przygotowawczym do nastepnego etapu LEADER+, w którym Stowarzyszenie powalczy o okolo 8,4 mln zl na inwestycje, 1,2 mln zl na wspólprace oraz 200 tys. zl corocznie na administracje Lokalna Grupa Dzialania.