Informacja o wynikach naboruLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój” informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystent Kierownika Biura  (1/2 etatu) została wybrana Pani Renata Dziadosz, zam. Gorzyce.

Uzasadnienie: osoba spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Posiada wymagane kwalifikacje i wiedzę, potwierdzoną wynikami testu kwalifikacyjnego.