Lista kandydatów spełniajęcych wymagania formalne 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko pracy do biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”

nazwa stanowiska pracy: Asystent Kierownika Biura

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Tomasz Słonka, zam. Krempna

2. Renata Dziadosz, zam. Gorzyce

Informujemy, iż  termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej został ustalony na dzień 14.02.2012 na godz. 13.15 w biurze LGD (sutereny) w Nowym Żmigrodzie.