Zapraszamy na warsztaty haftu w miejscowowści Krempna!Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”

zaprasza na

warsztaty haftu

 

rozpoczęcie: 8 lutego 2012 r., godz. 16.00 (3 godziny)

sala KGW w Krempnej

prowadzący: Jolanta Źrebiec

czas trwania: 8 lutego – 9 marca (10 x 3h – środy i piątki)

ODBIORCAMI ZAJĘĆ MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCY GMIN NOWY ŻMIGRÓD I KREMPNA

Grupa maks. 15 os.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Organizator zapewnia materiały na kurs.

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Subregion Magurski – Szansa na Rozwój”

Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, tel. 13 44 15 605

e-mail: subregionmagurski@onet.eu